วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566
MENU
    • 1
    • 2

Minami Aizawa

ชื่อนักแสดง : Minami Aizawa หรือ (Aizawa Minami)
วันเกิด : 14 มิถุนายน ค.ศ. 1996
สถานที่เกิด : Japan, Nagano
สัดส่วน : 80-54-82(cm) Cup(C)
ส่วนสูง : 155 (cm)